Icelandair Group kaupir bréf í félaginu fyrir 1,7 milljarða

Stjórn Icelandair Group hf. hefur ákveðið að hrinda í framkvæmd áætlun um endurkaup á eigin hlutum félagsins í þeim tilgangi að lækka útgefið hlutafé félagsins. Ákvörðunin er tekin á grundvelli heimildar aðalfundar félagsins frá því í mars á síðasta ári sem veitti stjórn félagsins heimild til að framkvæma endurkaupaáætlun þess efnis að kaupa á 18 mánuðum allt að 10% af eigin hlutum.

Þetta kemur fram í tilkynningu frá félaginu.

Þar kemur fram að hámarksfjöldi hluta sem áætlun stjórnar nær til er að nafnverði kr. 114 milljón hlutir, sem samsvarar 2,28% af útgefnum hlutum í félaginu. Fyrir á félagið 25.000.000 hluti eða 0,5% af útgefnum hlutum. Fjárhæð endurkaupanna verður þó ekki hærri en 1.700 milljónir króna. Áætlunin gildir til og með 8. september á þessu ári.  Virðing hf. mun hafa umsjón með framkvæmd endurkaupaáætlunarinnar og taka allar viðskiptaákvarðanir er varða kaup á hlutum og tímasetningu kaupanna óháð félaginu.

Þar segir jafnframt að framkvæmd endurkaupaáætlunarinnar verði í samræmi við VIII. kafla laga nr. 2/1995 um hlutafélög og II. kafla viðauka við reglugerð nr. 630/2005 um innherjaupplýsingar og markaðssvik, ásamt síðari breytingum. Kaup samkvæmt endurkaupaáætluninni verða framkvæmd í áföngum, þó þannig að kaup hvers dags munu að hámarki nema 4.679.224 hlutum eða sem nemur 25% af meðaltali daglegra viðskipta með hlutabréf félagsins í Kauphöll Íslands í janúarmánuði síðastliðnum.

„Verð fyrir hvern hlut skal að hámarki nema hæsta verði síðustu óháðu viðskipta eða hæsta fyrirliggjandi óháða kauptilboði í Kauphöllinni, hvort sem hærra er.Viðskipti félagsins með eigin hluti á grundvelli endurkaupaáætlunarinnar verða tilkynnt eigi síðar en við lok sjöunda viðskiptadags eftir að viðskiptin fara fram,“ segir í tilkynningunni.

mbl.is
Svæði

Gagnaveitur

Erlendar viðskiptafréttir