Efnisorð: Seðlabanki Íslands

Viðskipti | mbl | 21.2 | 15:15

Már segir frétt Bloomberg villandi

Már Guðmundsson
Viðskipti | mbl | 21.2 | 15:15

Már segir frétt Bloomberg villandi

Már Guðmundsson, seðlabankastjóri, sendi frá sér tilkynningu í dag þar sem hann gagnrýnir frétt Bloomberg-fréttaveitunnar frá 19. febrúar. Segir hann að staðhæfingar sem þar séu settar fram séu blaðamanns en ekki hans sjálfs, þótt óbeint sé gefið í skyn að svo sé. Meira

Viðskipti | mbl | 12.2 | 17:02

Seðlabankinn lækkar lágmarksfjárhæð

Seðlabanki Íslands.
Viðskipti | mbl | 12.2 | 17:02

Seðlabankinn lækkar lágmarksfjárhæð

Seðlabanki Íslands mun halda gjaldeyrisútboð hinn 19. mars næstkomandi sem eru liður í losun hafta á fjármagnsviðskiptum. Lágmarksfjárhæð til þátttöku í útboðunum hefur verið lækkuð töluvert frá síðasta útboði. Meira

Viðskipti | mbl | 12.2 | 15:34

Fersk skilaboð frá seðlabankastjóra

Már Guðmundsson, seðlabankastjóri.
Viðskipti | mbl | 12.2 | 15:34

Fersk skilaboð frá seðlabankastjóra

Í viðtali Más Guðmundssonar, seðlabankastjóra, við Reuters-fréttaveituna felast fersk skilaboð um að verðbólgumarkmiðin hafi að hluta til vikið fyrir gengismarkmiðum. Þá er heilbrigði hagkerfisins í heild farið að spila stærri rullu í ákvarðanatökunni en áður. Meira

Viðskipti | mbl | 8.2 | 17:44

Fórum bestu leiðina eftir hrun

Seðlabanki Íslands
Viðskipti | mbl | 8.2 | 17:44

Fórum bestu leiðina eftir hrun

Íslendingar völdu bestu leiðina eftir hrunið með því að leyfa bönkunum að falla, en setja svo upp fjármagnshöft og draga þannig úr mögulegum áföllum sem gætu riðið yfir fjármálakerfið. Þetta kemur fram í skýrslu sem Þorsteinn Þorgeirsson og Paul van den Noord sem kynnt var í Seðlabankanum í dag. Meira

Viðskipti | mbl | 6.2 | 11:35

Áfram hægir á fjárfestingum

Bjarni Gylfason, hagfræðingur Samtaka iðnaðarins, segir að skortur á fjárfestingum sé stórt vandamál.
Viðskipti | mbl | 6.2 | 11:35

Áfram hægir á fjárfestingum

Síðustu ár hefur fjárfesting á Íslandi verið mjög lág þegar horft er til sögulegs samhengis. Bent hefur verið á að lágt fjárfestingarstig skili sér í færri nýjum störfum. Bjarni Gylfason, hagfræðingur Samtaka iðnaðarins, segir í samtali við mbl.is að þessi skortur á fjárfestingum sé stórt vandamál. Meira

Viðskipti | mbl | 6.2 | 10:33

Spá 3,5% olíuverðslækkun á árinu

Seðlabankinn spáir því að olíuverð muni lækka um 3,5% á þessu ári. Þá gerir bankinn …
Viðskipti | mbl | 6.2 | 10:33

Spá 3,5% olíuverðslækkun á árinu

Seðlabanki Íslands spáir því að olíuverð muni lækka um 3,5% á þessu ári. Þá gerir bankinn ráð fyrir að verðlag helstu útflutningsafurða Íslands verði lakara á þessu ári en gert var ráð fyrir í síðustu spá. Meira

Viðskipti | mbl | 6.2 | 10:07

Svartsýn spá Seðlabankans

Seðlabanki Íslands.
Viðskipti | mbl | 6.2 | 10:07

Svartsýn spá Seðlabankans

Í nýjasta hefti Peningamála Seðlabankans er dregin upp nokkuð verri mynd af stöðu mála hér á landi en Seðlabankinn hefur áður gert. Hagvaxtarspá bankans fyrir árið 2013 er lækkuð úr 3% niður í 2,1% frá því í spá bankans frá í nóvember. Einnig er endurskoðuð spá fyrir árið 2012 lækkuð úr 2,5% niður í 2,2%. Meira

Viðskipti | mbl | 7.1 | 15:06

Krónan á erfitt uppdráttar á veturna

Seðlabanki Íslands
Viðskipti | mbl | 7.1 | 15:06

Krónan á erfitt uppdráttar á veturna

Hugsanlegt er að Seðlabankinn verði árstíðasveiflujafnari á gjaldeyrismarkaði þar sem hann verður stórtækur í kaupum yfir sumartímann þegar gjaldeyrisinnflæði er sem mest, en stöðvi kaupin eða selji jafnvel gjaldeyri á veturna þegar krónan á erfiðara uppdráttar. Meira

Viðskipti | mbl | 18.12 | 16:40

Rúmlega 50% aukning í gjaldeyrisútboði

Seðlabanki Íslands
Viðskipti | mbl | 18.12 | 16:40

Rúmlega 50% aukning í gjaldeyrisútboði

Seðlabankanum bárust 86 tilboð til að kaupa evrur í skiptum fyrir íslenskar krónur til fjárfestingar til langs tíma í íslensku atvinnulífi eða gegn greiðslu í ríkisverðbréfum í síðasta gjaldeyrisútboði bankans. Heildarupphæð tilboða sem bankinn tók var um 57% hærri en var samþykkt í útboðinu í nóvember. Meira

Viðskipti | mbl | 13.12 | 17:22

Greiddu ekki af evruláni

ALMC hf. gerði lánasamning við Deutsche Bank þann 16. mars. Seðlabankinn hefur stoppað greiðslu þess …
Viðskipti | mbl | 13.12 | 17:22

Greiddu ekki af evruláni

ALMC hf., móðurfélag Straums fjárfestingabanka, staðfestir í tilkynningu að greiðsla vegna evruláns hafi verið stöðvuð af Seðlabankanum. Kemur þar fram að beðið sé úrlausna á tæknilegum atriðum sem Seðlabankinn hafi vakið athygli á. Meira

Viðskipti | mbl | 3.12 | 16:42

Nettóskuldir aukast um 345 milljarða

Seðlabanki Íslands
Viðskipti | mbl | 3.12 | 16:42

Nettóskuldir aukast um 345 milljarða

Viðskiptajöfnuður mældist hagstæður um 29,4 milljarða á þriðja ársfjórðungi samanborið við 52,8 milljarða óhagstæðan jöfnuð fjórðunginn á undan. Nettóskuldir þjóðarbúsins jukust um 345 milljarða milli ársfjórðunga, en það má reka til skráningar Seðlabankans á innistæðum þrotabúa gömlu bankanna sem gjaldeyrisforða. Meira

Viðskipti | mbl | 16.11 | 14:51

Spá 5% hækkun íbúðaverðs á ári

Seðlabankinn telur að húsnæðisverð muni hækka um 5% á ári næstu 3 árin.
Viðskipti | mbl | 16.11 | 14:51

Spá 5% hækkun íbúðaverðs á ári

Seðlabankinn spáir því að íbúðaverð hækki að meðaltali um 5% að nafnverði á ári næstu þrjú árin. Miðað við verðbólguspá bankans reiknar hann með að raunverð íbúðarhúsnæðis muni hækka um ríflega 2% á ári á tímabilinu. Meira

Viðskipti | mbl | 16.11 | 10:49

Már segir Íslendinga ráða för

Már Guðmundsson á fundi Viðskiptaráðs Íslands í morgun
Viðskipti | mbl | 16.11 | 10:49

Már segir Íslendinga ráða för

Vandamálið varðandi útgreiðslur úr þrotabúum gömlu bankanna er minna en af er látið, en það þarf að passa að tímasetning og leiðir greiðslna séu með þeim hætti að það raski ekki greiðslujöfnuði Íslands. Þetta sagði Már Guðmundsson, seðlabankastjóri, á peningamálafundi Viðskiptaráðs Íslands í morgun. Meira

Viðskipti | mbl | 14.11 | 12:49

Mildari tónn hjá Seðlabankanum

Seðlabanki Íslands.
Viðskipti | mbl | 14.11 | 12:49

Mildari tónn hjá Seðlabankanum

Tónninn í vaxtaákvörðun seðlabankans var að þessu sinni nokkuð mildari en áður og gerir bankinn ráð fyrir því að núverandi nafnvextir nægi til þess að ná verðbólgumarkmiðinu. Meira

Viðskipti | mbl | 18.10 | 11:02

Deilt um vaxtaákvörðun

Már Guðmundsson, seðlabankastjóri og formaður Peningastefnunefndar
Viðskipti | mbl | 18.10 | 11:02

Deilt um vaxtaákvörðun

Peningastefnunefnd Seðlabankans klofnaði í afstöðu sinni um vaxtaákvörðun á síðasta fundi nefndarinnar fyrir tveimur vikum. Þetta kemur fram í fundargerð sem birt hefur verið á vef Seðlabankans. Þrír nefndarmanna studdu tillögu seðlabankastjóra um óbreytta vexti, en tveir töldu töldu nauðsynlegt að hækka vextina um 0,25 prósentur. Meira

Viðskipti | mbl | 17.10 | 14:06

Skýrari ábyrgð og verklag

Steingrímur J. Sigfússon, formaður VG.
Viðskipti | mbl | 17.10 | 14:06

Skýrari ábyrgð og verklag

Steingrímur J. Sigfússona, atvinnu- og nýsköpunarráðherra, segir að hugmyndir um heildarumgjörð laga um íslenskt fjármálakerfi séu ekki umbylting, en að þar sé ábyrgð og verklag gert skýrara. Segir hann nauðsynlegt að sameinuð stofnun Fjármálaeftirlits og Seðlabanka yrði mjög valdamikið, en að slíkt væri nauðsynlegt í litlu samfélagi Meira

Viðskipti | mbl | 12.10 | 16:06

Lítil bjartsýni hjá stjórnendum

Útgerðarmenn eru svartsýnni en aðrir í nýrri könnun Samtaka atvinnulífsins og Seðlabankans
Viðskipti | mbl | 12.10 | 16:06

Lítil bjartsýni hjá stjórnendum

Aðeins 6,4% stjórnenda segja aðstæður í atvinnulífinu frekar góðar, meðan um helmingur telur þær slæmar og 45,5% telja þær hvorki góðar né slæmar. Þeir telja sig hafa nægt starfsfólk og að því muni jafnvel fækka lítillega á næstu mánuðum Meira

Viðskipti | mbl | 12.10 | 11:55

Skuldum 90% meira en áður var talið

Seðlabanki Íslands
Viðskipti | mbl | 12.10 | 11:55

Skuldum 90% meira en áður var talið

Skuldir þjóðabúsins eru mun meiri en áður hefur verið haldið fram af Seðlabankanum og öll áform um afnám gjaldeyrishaftanna verða ótrúverðug uns heilstætt mat hefur verið gert á skuldastöðunni. Þetta kemur fram í markaðspunktum greiningardeildar Arion banka í dag. Meira

Viðskipti | mbl | 8.10 | 11:53

Minni vöxtur í einkaneyslu

Greiningardeild Íslandsbanka telur að vöxtur einkaneyslu sé að hægjast.
Viðskipti | mbl | 8.10 | 11:53

Minni vöxtur í einkaneyslu

Raunaukning í kortaveltu einstaklinga innanlands í júlí og ágúst var aðeins 0,6%. Þetta gefur fyrirheit fyrir því að vöxtur einkaneyslu á þriðja ársfjórðungi verði hægari en á undanförnum fjórðungum og jafnvel sá hægasti síðan á fyrsta fjórðungi í fyrra. Meira

Viðskipti | mbl | 19.9 | 18:01

Neitar að tjá sig við Bloomberg

Seðlabanki Íslands.
Viðskipti | mbl | 19.9 | 18:01

Neitar að tjá sig við Bloomberg

Talsmaður Seðlabankans, Stefán Stefánsson vildi ekki tjá sig við Bloomberg fréttaveituna aðspurður um það hvort að tveir stórir erlendir aðilar hafi fengið að skipta krónum í gjaldeyri án þess að fjármunirnir hafi á þessari stundu verið fluttir úr landi. Meira

Viðskipti | mbl | 19.9 | 17:19

Athugasemd frá Seðlabankanum

Seðlabanki Íslands.
Viðskipti | mbl | 19.9 | 17:19

Athugasemd frá Seðlabankanum

Í kjölfar fréttar Morgunblaðsins í dag um að tveir stórir erlendir aðilar hafi fengið að skipta krónum í gjaldeyri hefur Seðlabankinn sent frá sér athugasemd. Meira

Viðskipti | mbl | 17.9 | 18:21

Lítill ábati af evruaðild

Már Guðmundsson seðlabankastjóri
Viðskipti | mbl | 17.9 | 18:21

Lítill ábati af evruaðild

Þórarinn Pétursson, aðalhagfræðingur Seðlabankans, segir að „Ísland hefur færst nær því að vera heppilegur aðili að evrópska myntsvæðinu, en Ísland er hins vegar enn í þeim hópi Evrópuríkja sem minnstan ábata hefðu að slíkri aðild“ Meira

Viðskipti | mbl | 17.9 | 16:34

Segja evruna besta kostinn

Már Guðmundsson, seðlabankastjóri
Viðskipti | mbl | 17.9 | 16:34

Segja evruna besta kostinn

Seðlabanki Íslands kynnti í dag skýrslu um valkosti Íslands í gjaldmiðils- og gengismálum. Seðlabankinn telur evruna vera vænlegasta kostinn ef annar gjaldmiðill er tekinn upp, en þar á eftir komi danska krónan. Meira

Viðskipti | mbl | 4.9 | 14:22

Gagnrýna reikniaðferðir Seðlabankans

Seðlabanki Íslands
Viðskipti | mbl | 4.9 | 14:22

Gagnrýna reikniaðferðir Seðlabankans

Greiningardeild Arion banka gagnrýnir Seðlabankann fyrir reiknikúnstir þar sem gömlu bankarnir og Actavis eru tekin út fyrir reikniformúlur Seðlabankans og er lagt til að leiðrétt verði einnig fyrir áhrifum þess þegar gömlu bankarnir komast í eigu kröfuhafa, en það mun hafa mikil áhrif á viðskiptajöfnuðinn. Meira

Viðskipti | mbl | 3.9 | 16:23

Viðskiptajöfnuður áfram neikvæður

Viðskiptajöfnuður var áfram neikvæður á öðrum ársfjórðungi. Peningaseðlar Íslenskir Dollarar og Bresk pund
Viðskipti | mbl | 3.9 | 16:23

Viðskiptajöfnuður áfram neikvæður

Viðskiptajöfnuður mældist óhagstæður um 49,6 milljarða á öðrum ársfjórðungi samanborið við 47,1 milljarð fjórðunginn á undan. Afgangur af vöruskiptum við útlönd var 12,8 milljarðar og 12 milljarðar á þjónustuviðskiptum. Meira

Viðskipti | mbl | 28.8 | 18:05

Eiga 922 milljarða erlendis

Seðlabanki Íslands
Viðskipti | mbl | 28.8 | 18:05

Eiga 922 milljarða erlendis

Innlendir aðilar áttu 922 milljarða í erlendum verðbréfum í loks árs 2011 og jókst sú eign um 125,5 milljarða frá árinu á undan. Hlutdeildarskírteini töldust fyrir stærstum hluta eignanna, en 441,6 milljarðar eru í slíkum skírteinum. Meira

Viðskipti | mbl | 27.8 | 17:40

Varúðarreglur eftir fjármagnshöft

Seðlabanki Íslands
Viðskipti | mbl | 27.8 | 17:40

Varúðarreglur eftir fjármagnshöft

Seðlabanki Íslands hefur birt á heimasíðu sinni sérritið Varúðarreglur eftir fjármagnshöft; skýrslu Seðlabankans til efnahags- og viðskiptaráðherra. Segir í tilkynningu með skýrslunni að setja þurfi varúðarreglur til að verja fjármálakerfið meðan verið sé að losa um höftin. Meira

Viðskipti | mbl | 22.8 | 16:26

Segja Seðlabankann saddan

Seðlabanki Íslands
Viðskipti | mbl | 22.8 | 16:26

Segja Seðlabankann saddan

Greiningardeild Arion banka segir Seðlabankann saddan í bil og að gengisstyrking krónunnar hafi komið í veg fyrir vaxtahækkun. Hún gagnrýnir hins vegar bankann fyrir gengi krónunnar sem „fær ekki staðist“. Meira